Język polski
Język litewski
Wyszukiwarka obiektów
Nazwa
Rodzaj
Miasto
Na skróty

Partnerzy

Przewodnik po Litwie / UNESCO
STARÓWKA WILEŃSKA
13:20, 24.05.2011

Od XIII w. do XVIII w. będąc politycznym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego Wilno wywarło ogromny wpływ na rozwój kulturalny i architektoniczny Europy Wschodniej. Pomimo najazdów i częściowych zburzeń zachowały się imponujące zespoły budynków gotyckich, renesansowych, barokowych i klasycystycznych oraz struktura i naturalne otoczenie miasta średniowiecznego“ – taki podano podstawowy motyw wpisania w 1994 r. historycznego centrum Wilna na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wilno jako stolica Litwy pierwszy raz został wymieniony w liście wielkiego księcia litewskiego z 1323 r., zapraszającym do przybycia i osiedlenia się kupców i rzemieślników z Europy z obietnicą udzielenia im wszelkiej pomocy. Od tego czasu Wilno jest znane jako miasto tolerancyjne dla ludzi różnych narodów i religii. O różnorodnym składzie mieszkańców miasta świadczą nazwy uliczek staromiejskich (Niemiecka, Żydowska, Tatarska, Rosyjska), świątynie aż dziewięciu religii.

Pomimo historycznych nieszczęść w Wilnie zachowała się stara architektura wzniesiona w okresie rozkwitu w średniowieczu. Kościoły i zespoły pałacowe w Wilnie odzwierciedlają wszystkie style architektoniczne od późnego gotyku do klasycyzmu, a barok zakończył kształtowanie swoistego stylu miasta. Jest to największa (około 360 ha, ponad 1500 budynków) i najpiękniejsza starówka w Europie Środkowo-Wschodniej i najbardziej na północ wysunięta stolica, która przejęła style starej architektury Europy Południowej i Zachodniej. W XIV-XVII w. stolica Litwy i szczególnie w 1579 r. założony Uniwersytet Wileński to najdalej na wschód Europy wysunięty wyraźny ośrodek kultury i oświaty zachodniej, który kulturę zachodnią rozpowszechniał dalej na Wschód. Symbolem Wilna jest zamek Giedymina na wzgórzu i u jego podnóży stojąca kilkakrotnie przebudowywana Archikatedra, w której podziemiach spoczywają dawni władcy kraju. Na Placu Katedralnym stoi pomnik założyciela Wilna Giedymina. Kościół św. Anny to ażurowe arcydzieło późnego, „płomienistego“ gotyku, jedno z najpiękniejszych na świecie budowli o takim przeznaczeniu. Arcydzieła baroku to kościół św. Piotra i Pawła oraz kościół św. Janów. Stolica Litwy leży u zbiegu Wilii i Wileńki, to jedno z „najbardziej zielonych“ stolic na świecie. W mieście znajduje się mnóstwo parków kulturowych i leśnych, skwerów, terenów zielonych. Wzgórza otaczające historyczne centrum miasta to wspaniałe miejsca widokowe lub miejsca do spędzania wolnego czasu, z których otwiera się urzekająca panorama starówki wileńskiej.

Starówka to odzwierciedlenie wielkości i piękna miasta u szczytu jego rozkwitu, a intensywnie rozwijające się Wilno to lider wśród stolic krajów bałtyckich, zaliczane do dwudziestu najpiękniejszych miast na świecie, które koniecznie trzeba zwiedzić.

Newsletter
Wpisz swój email aby otrzymać najnowsze informacje
Strona główna   |    Atrakcje   |    Noclegi   |    Wycieczki   |    Aktualności   |    Przewodnik po Litwie   |    Suwalszczyzna   |    Kontakt
© Litwa-Turystyka.pl  |  Prawa zastrzeżone  |  2011
Projekt i wykonanie: Bla-Art
Wilno, Noclegi Wilno, Tanie noclegi w Wilnie, Hotele w Wilnie, Hotel Wilno, Wycieczki do Wilna, Druskienniki, Litwa druskienniki, Noclegi druskienniki, Aquapark Druskienniki, Park wodny druskienniki, Sanatoria druskienniki, Narty snowarena druskienniki, Hotele Druskienniki, Noclegi Litwa, Hotele Litwa, Wycieczki na Litwę, Troki, Pałanga, Kowno